Hôm nay, Thứ Sáu ngày 21 tháng 6 năm 2024
Thứ Bảy, 08/06/2024 - 11:12:58
Tuần 11-12 và 37-38

   Lớp MT06-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 11]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 12]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

10- 6 -2024

Illustrator CC  (7)

Gv:Lê Minh Thành

MT05,Lầu 9

 

THỨ HAI

17- 6 -2024

Illustrator CC  (10)

Gv:Lê Minh Thành

MT05,Lầu 9

THỨ TƯ

12- 6 -2024

Illustrator CC  (8)

Gv:Lê Minh Thành

MT05,Lầu 9

 

THỨ TƯ

19- 6 -2024

Illustrator CC  (11)

Gv:Lê Minh Thành

MT05,Lầu 9

THỨ SÁU

14- 6 -2024

Illustrator CC  (9)

Gv:Lê Minh Thành

MT05,Lầu 9

 

THỨ SÁU

21- 6 -2024

Illustrator CC  (12)

Gv:Lê Minh Thành

MT05,Lầu 9

Trung tâm Polyart nghỉ hè từ ngày 01/07/2024 đến hết ngày 14/07/2024

Học viên đi học lại ngày 15/07/2024 (Thứ 2)

 

 Lớp MT06-B (Thời gian học Tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 37]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 38]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

11- 6 -2024

Maya cơ bản  (12)

Gv:  Lê Hoàng Vũ

MT04,Lầu 6

 

THỨ BA

18- 6 -2024

Maya cơ bản  (15)

Gv:  Lê Hoàng Vũ

MT04,Lầu 6

THỨ NĂM

13- 6 -2024

Maya cơ bản  (13)

Gv:  Lê Hoàng Vũ

MT04,Lầu 6

 

THỨ NĂM

20- 6 -2024

Maya cơ bản  (16)

Gv:  Lê Hoàng Vũ

MT04,Lầu 6

THỨ BẢY

15 -6 -2024

Maya cơ bản  (14)

Gv:  Lê Hoàng Vũ

MT04,Lầu 6

 

THỨ BẢY

22 -6 -2024

Lớp nghỉ

 

Trung tâm Polyart nghỉ hè từ ngày 01/07/2024 đến hết ngày 14/07/2024

Học viên đi học lại ngày 16/07/2024 (Thứ 2)

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.