Hôm nay, Thứ Sáu ngày 21 tháng 6 năm 2024
Thứ Tư, 08/05/2024 - 15:29:29
Tuần 7-8 và 31-32

     Lớp MT06-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 07]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 08]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

13- 5 -2024

Màu sắc & bố cục  (7)

Gv:Tôn Nguyễn Tuyết Hoa

HN

Lầu 7

 

THỨ HAI

20- 5 -2024

Màu sắc & bố cục  (10)

Gv:Tôn Nguyễn Tuyết Hoa

HN

Lầu 7

THỨ TƯ

15- 5 -2024

Màu sắc & bố cục  (8)

Gv:Tôn Nguyễn Tuyết Hoa

HN

Lầu 7

 

THỨ TƯ

22- 5 -2024

Màu sắc & bố cục  (11)

Gv:Tôn Nguyễn Tuyết Hoa

HN

Lầu 7

THỨ SÁU

17- 5 -2024

Màu sắc & bố cục  (9)

Gv:Tôn Nguyễn Tuyết Hoa

HN

Lầu 7

 

THỨ SÁU

24- 5 -2024

Màu sắc & bố cục  (12)

Gv:Tôn Nguyễn Tuyết Hoa

HN

Lầu 7

   Lớp MT06-B (Thời gian học Tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 31]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 32]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

14- 5 -2024

 

 

 

THỨ BA

21- 5 -2024

Maya cơ bản  (3)

Gv:  Lê Hoàng Vũ

MT04,Lầu 6

THỨ NĂM

16- 5 -2024

Maya cơ bản  (1)

Gv:  Lê Hoàng Vũ

MT04,Lầu 6

 

THỨ NĂM

23- 5 -2024

Maya cơ bản  (4)

Gv:  Lê Hoàng Vũ

MT04,Lầu 6

THỨ BẢY

18 -5 -2024

Maya cơ bản  (2)

Gv:  Lê Hoàng Vũ

MT04,Lầu 6

 

THỨ BẢY

25 -5 -2024

Maya cơ bản  (5)

Gv:  Lê Hoàng Vũ

MT04,Lầu 6

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.