Hôm nay, Thứ Ba ngày 5 tháng 3 năm 2024
Thứ Sáu, 15/10/2021 - 15:09:42
Tuần 13-14

    Lớp 3Dgame-k11 (Thời gian học Tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 13]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 14]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

19-10 -2021

Adobe Photoshop (4)

Gv: Phan Vũ Linh

MT05, Lầu 9

 

THỨ BA

26-10 -2021

Adobe Photoshop (7)

Gv: Phan Vũ Linh

MT05, Lầu 9

THỨ NĂM

21-10-2021

Adobe Photoshop (5)

Gv: Phan Vũ Linh

MT05, Lầu 9

 

THỨ NĂM

28-10-2021

Adobe photoshop (08)

Gv: Phan Vũ Linh

MT05, Lầu 9

THỨ  BẢY

23-10-2021

Adobe Photoshop (6)

Gv: Phan Vũ Linh

MT05, Lầu 9

 

THỨ  BẢY

30-10-2021

Maya Basic (01)

Gv: Nguyễn Tấn Phát Anh

MT05, Lầu 9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.