Hôm nay, Thứ Ba ngày 5 tháng 3 năm 2024
Thứ Bảy, 27/11/2021 - 08:00:06
Tuần 19-20

  Lớp 3Dgame-k11 (Thời gian học Tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 19]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 20]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

30-11-2021

3D nâng cao  (5)

Gv: Nguyễn Quang Đức

MT05,Lầu 9

 

THỨ BA

07-12-2021

3D nâng cao  (8)

Gv: Nguyễn Quang Đức

MT05, Lầu 9

THỨ NĂM

02-12-2021

3D nâng cao  (6)

Gv: Nguyễn Quang Đức

MT05,Lầu 9

 

THỨ NĂM

09-12-2021

3D nâng cao  (9)

Gv: Nguyễn Quang Đức

MT05, Lầu 9

THỨ BẢY

04-12-2021

3D nâng cao  (7)

Gv: Nguyễn Quang Đức

MT05,Lầu 9

 

THỨ BẢY

11-12-2021

3D nâng cao  (10)

Gv: Nguyễn Quang Đức

MT05, Lầu 9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.