Hôm nay, Chủ nhật ngày 10 tháng 12 năm 2023
Thứ Hai, 31/01/2022 - 14:11:31
Tuần 27-28

  Lớp 3Dgame-k11 (Thời gian học Tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 27]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 28]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

15-02-2022

3D Nâng cao  (20)

Gv: Nguyễn Quang Đức

MT05,Lầu 9

 

THỨ BA

22-02-2022

3D Nâng cao  (23)

Gv: Nguyễn Quang Đức

MT05, Lầu 9

THỨ NĂM

17-02-2022

3D nâng cao  (21)

Gv: Nguyễn Quang Đức

MT05,Lầu 9

 

THỨ NĂM

24-02-2022

3D Nâng cao  (24)

Gv: Nguyễn Quang Đức

MT05, Lầu 9

THỨ BẢY

19-02-2022

3D Nâng cao  (22)

Gv: Nguyễn Quang Đức

MT05,Lầu 9

 

THỨ BẢY

26-02-2022

3D Nâng cao (25)

Gv: Nguyễn Quang Đức

MT05, Lầu 9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.