Hôm nay, Thứ Ba ngày 5 tháng 3 năm 2024
Thứ Sáu, 22/04/2022 - 15:46:57
Tuần 21-22

   Lớp 3Dgame-k12  (Thời gian học Tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 21]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 22]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

26-04-2022

3D Nâng cao (4)

Gv: Nguyễn Quang Đức

MT06,Lầu 9

 

THỨ BA

03-05-2022

Nghỉ lễ 30-4 - 01/5

 

THỨ NĂM

28-04-2022

3D Nâng cao (5)

Gv: Nguyễn Quang Đức

MT06,Lầu 9

 

THỨ NĂM

05-05-2022

3D Nâng cao (6)

Gv: Nguyễn Quang Đức

MT06, Lầu 9

THỨ BẢY

30-04-2022

Nghỉ lễ 30-4 - 01/5

MT06,Lầu 9

 

THỨ BẢY

07-05-2022

3D Nâng cao (7)

Gv: Nguyễn Quang Đức

MT06, Lầu 9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.