Hôm nay, Thứ Ba ngày 5 tháng 3 năm 2024
Thứ Bảy, 01/01/2022 - 14:03:11
Tuần 7-8

   Lớp 3Dgame-k12 (Thời gian học Tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 7]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 8]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

04-01-2022

Màu sắc & bố cục (9)

Gv:Dương Thị Duy

Hình họa

Lầu 2

 

THỨ BA

11-01-2022

Bố cục tạo hình  (1)

gv: Lê Minh

MT06, Lầu 9

THỨ NĂM

06-01-2022

Màu sắc & bố cục (10)

Gv:Dương Thị Duy

Hình họa

Lầu 2

 

THỨ NĂM

13-01-2022

Bố cục tạo hình  (2)

gv: Lê Minh

MT06, Lầu 9

THỨ BẢY

08-01-2022

Lớp nghỉ

 

THỨ BẢY

15-01-2022

 Lớp nghỉ

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.