Hôm nay, Thứ Hai ngày 4 tháng 12 năm 2023
Thứ Sáu, 09/09/2022 - 10:28:41
Tuần 22-23

   Lớp 3Dgame-k13  (Thời gian học Tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 22]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 23]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

13-9-2022

3D game nâng cao (7)

Gv: Nguyễn Quang Đức

MT05, Lầu 9

 

THỨ BA

20-9-2022

3D game nâng cao (10)

Gv: Nguyễn Quang Đức

MT05, Lầu 9

THỨ NĂM

15-9-2022

3D game nâng cao (8)

Gv: Nguyễn Quang Đức

MT05, Lầu 9

 

THỨ NĂM

22-9-2022

Lớp nghỉ

THỨ BẢY

17-9-2022

3D game nâng cao (9)

Gv: Nguyễn Quang Đức

MT05, Lầu 9

 

THỨ BẢY

24-9-2022

3D game nâng cao (11)

Gv: Nguyễn Quang Đức

MT05, Lầu 9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.