Hôm nay, Chủ nhật ngày 10 tháng 12 năm 2023
Thứ Sáu, 07/10/2022 - 14:52:52
Tuần 26-27

   Lớp 3Dgame-k13  (Thời gian học Tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 26]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 27]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

11-10-2022

3D game nâng cao (17)

Gv: Nguyễn Quang Đức

MT05, Lầu 9

 

THỨ BA

18-10-2022

3D game nâng cao (20)

Gv: Nguyễn Quang Đức

MT05, Lầu 9

THỨ NĂM

13-10-2022

3D game nâng cao (18)

Gv: Nguyễn Quang Đức

MT05,Lầu 9

 

THỨ NĂM

20-10-2022

3D game nâng cao (21)

Gv: Nguyễn Quang Đức

MT05, Lầu 9

THỨ BẢY

15-10 -2022

3D game nâng cao (95)

Gv: Nguyễn Quang Đức

MT05,Lầu 9

 

THỨ BẢY

22-10-2022

3D game nâng cao (22)

Gv: Nguyễn Quang Đức

MT05, Lầu 9

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.