Hôm nay, Thứ Ba ngày 5 tháng 3 năm 2024
Thứ Bảy, 11/02/2023 - 10:14:17
Tuần 15-16

   Lớp 3Dgame-k14  (Thời gian học Tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 15]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 16]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

14-02 -2023

Lớp nghỉ

 

THỨ BA

21-02-2023

Bố cục tạo hình (8)

Gv: Lê Minh

MT05, lầu 9 

THỨ NĂM

16-02-2023

Bố cục tạo hình  (6)

Gv: Lê Minh

Nộp bài màu sắc & bố cục cho TT trung tâm

MT05, lầu 9

 

THỨ NĂM

23-02-2023

Photoshop Basic  (1)

Gv: Phan Vũ Linh

MT05, lầu 9

THỨ BẢY

18-02-2023

Bố cục tạo hình  (7)

Gv: Lê Minh

MT05, lầu 9

 

THỨ BẢY

25-02-2023

Photoshop Basic  (2)

Gv: Phan Vũ Linh

Nộp bài bố cục tạo hình cho TT trung tâm

MT05, lầu 9

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.