Hôm nay, Chủ nhật ngày 10 tháng 12 năm 2023
Thứ Sáu, 24/02/2023 - 15:14:21
Tuần 17-18

   Lớp 3Dgame-k14  (Thời gian học Tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 17]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 18]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

28-02 -2023

Lớp nghỉ

 

 

THỨ BA

07-3-2023

Lớp nghỉ

 

THỨ NĂM

02-3-2023

Photoshop Basic  (3)

Gv: Phan Vũ Linh

Nộp bài Bố cục tạo hình cho TT trung tâm

MT05, lầu 9

 

THỨ NĂM

09-3-2023

Photoshop Basic  (5)

Gv: Phan Vũ Linh

MT05, lầu 9

THỨ BẢY

04-3-2023

Photoshop Basic  (4)

Gv: Phan Vũ Linh

MT05, lầu 9

 

THỨ BẢY

11-3-2023

Photoshop Basic  (6)

Gv: Phan Vũ Linh

MT05, lầu 9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.