Hôm nay, Thứ Ba ngày 5 tháng 3 năm 2024
Thứ Ba, 11/07/2023 - 15:36:01
Tuần 1-2

   Lớp 3Dgame-k15  (Thời gian học Tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 01]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 02]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

13-6-2023

 

 

 

THỨ BA

20-6-2023

Hình Hoạ (02)

Gv: Đinh Thành Doanh

HN2

Lầu 7

THỨ NĂM

15-6-2023

 

 

 

THỨ NĂM

22-6-2023

Hình Hoạ (03)

Gv: Đinh Thành Doanh

HN2

Lầu 7

THỨ BẢY

17-6-2023

Hình Hoạ (01)

Gv: Đinh Thành Doanh

HN2

      Lầu 7

 

THỨ BẢY

24-6-2023

Hình Hoạ (04)

Gv: Đinh Thành Doanh

HN2

Lầu 7

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.