Hôm nay, Chủ nhật ngày 10 tháng 12 năm 2023
Thứ Sáu, 22/09/2023 - 14:56:30
Tuần 13-14

   Lớp 3Dgame-k15  (Thời gian học Tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 13]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 14]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

26-9-2023

Photoshop Basic   (6)

GV: Phan Vũ Linh

MT05

     Lầu 9

 

THỨ BA

03-10-2023

Photoshop basic   (8)

GV: Phan Vũ Linh

MT05

     Lầu 9

THỨ NĂM

28-9-2023

Lớp nghỉ

 

THỨ NĂM

05-10 -2023

Maya basic   (1)

GV: Phạm Ngọc Thanh Tân

MT05

     Lầu 9

THỨ BẢY

30-9-2023

Photoshop Basic   (7)

GV: Phan Vũ Linh

MT05

     Lầu 9

 

THỨ BẢY

07-10 -2023

Maya basic   (2)

GV: Phạm Ngọc Thanh Tân

MT05

     Lầu 9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.