Hôm nay, Thứ Ba ngày 5 tháng 3 năm 2024
Thứ Ba, 18/07/2023 - 10:02:15
Tuần 3-4

     Lớp 3Dgame-k15  (Thời gian học Tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 03]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 04]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

18-7-2023

Hình Hoạ (07)

Gv: Đinh Thành Doanh

HN

Lầu 7

 

THỨ BA

25-7 -2023

Hình Hoạ (11)

Gv: Đinh Thành Doanh

HN

Lầu 7

THỨ NĂM

20-7-2023

Hình Hoạ (08)

Gv: Đinh Thành Doanh

HN

Lầu 7

 

THỨ NĂM

27-7 -2023

Màu sắc & bố cục (01)

Gv:Nguyễn Thị Bảo Khanh

HN

Lầu 7

THỨ BẢY

22-7-2023

Hình Hoạ (09)

Gv: Đinh Thành Doanh

HN

Lầu 7

 

THỨ BẢY

29-7 -2023

Màu sắc & bố cục (01)

Gv:Nguyễn Thị Bảo Khanh

HN

 Lầu 7

CHỦ NHẬT

23-7-2023

Hình Hoạ (10)

Gv: Đinh Thành Doanh

Vẽ ngoại cảnh

 

CHỦ NHẬT

30-7-2023

 

Hình Hoạ (12)

Gv: Đinh Thành Doanh

Vẽ ngoại cảnh

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.