Hôm nay, Thứ Ba ngày 5 tháng 3 năm 2024
Thứ Bảy, 26/08/2023 - 14:53:27
Tuần 9-10

   Lớp 3Dgame-k15  (Thời gian học Tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 9]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 10]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

29-9-2023

Bố cục tạo hình  (3)

GV: Lê Minh

MT05

     Lầu 9

 

THỨ BA

05-9-2023

Bố cục tạo hình  (5)

GV: Lê Minh

MT05

     Lầu 9

THỨ NĂM

31-9-2023

Bố cục tạo hình  (4)

GV: Lê Minh

MT05

     Lầu 9

 

THỨ NĂM

07-9 -2023

Bố cục tạo hình  (6)

GV: Lê Minh

MT05

     Lầu 9

THỨ BẢY

02-9-2023

Nghỉ lễ

 

THỨ BẢY

09-9 -2023

Bố cục tạo hình  (7)

GV: Lê Minh

MT05

     Lầu 9

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.