Hôm nay, Thứ Tư ngày 24 tháng 7 năm 2024
Thứ Hai, 05/02/2018 - 15:35:47
Tuần 68 - 69

 

Lớp FD 03-B (Thời gian học Tối  2, 4, 6 từ 18h00 - 21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 68]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 69]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

05-02-2018

Nghỉ

 

 

THỨ HAI

12-02-2018

Nghỉ

 

THỨ TƯ

07-02-2018

Nghỉ

 

 

THỨ TƯ

14-02-2018

Nghỉ

 

THỨ SÁU

09-02-2018

Nghỉ

 

 

THỨ SÁU

16-02-2018

Nghỉ

 


 Lưu ý: Học viên nộp bài Tốt nghiệp về Trung tâm từ ngày 26/02 đến ngày 03/03/2018

            Lịch dự kiến chấm Tốt nghiệp 07/03/2018

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.