Hôm nay, Thứ Ba ngày 5 tháng 3 năm 2024
Thứ Sáu, 18/12/2020 - 14:17:14
Tuần 66 - 67

Lớp FD06 (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 67]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 68]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

07-12-2020

Xử lý kỹ xảo (4)

Gv: Mai Xuân Hưng

MT04,Lầu 6

 

THỨ HAI

14-12-2020

Xử lý kỹ xảo (7)

Gv: Mai Xuân Hưng

MT04,Lầu 6

THỨ TƯ

09-12-2020

Xử lý kỹ xảo (5)

Gv: Mai Xuân Hưng

MT04,Lầu 6

 

THỨ TƯ

16-12-2020

Xử lý kỹ xảo (8)

Gv: Mai Xuân Hưng

MT04,Lầu 6

THỨ SÁU

11-12-2020

Xử lý kỹ xảo (6)

Gv: Mai Xuân Hưng

MT04,Lầu 6

 

THỨ SÁU

18-12-2020

Xử lý kỹ xảo (9)

Gv: Mai Xuân Hưng

MT04,Lầu 6

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.