Hôm nay, Thứ Ba ngày 5 tháng 3 năm 2024
Thứ Sáu, 18/12/2020 - 14:18:12
Tuần 68 - 69

Lớp FD06 (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 69]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 70]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

21-12-2020

Xử lý kỹ xảo (10)

Gv: Mai Xuân Hưng

MT04,Lầu 6

 

THỨ HAI

28-12-2020

Xử lý kỹ xảo (13)

Gv: Mai Xuân Hưng

MT04,Lầu 6

THỨ TƯ

23-12-2020

Xử lý kỹ xảo (11)

Gv: Mai Xuân Hưng

MT04,Lầu 6

 

THỨ TƯ

30-12-2020

Biên tập phim (1)

Gv: Th.S Lê Minh Thành

MT04,Lầu 6

THỨ SÁU

25-12-2020

Xử lý kỹ xảo (12)

Gv: Mai Xuân Hưng

MT04,Lầu 6

 

THỨ SÁU

01-01-2021

Nghỉ lễ

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.