Hôm nay, Thứ Ba ngày 5 tháng 3 năm 2024
Thứ Ba, 05/01/2021 - 15:39:02
Tuần 70 - 71

Lớp FD06 (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 71]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 72]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

04-01-2021

 

Lớp nghỉ

MT04,Lầu 6

 

THỨ HAI

11-01-2021

Video Capture (3)

Gv: Huỳnh Lê Chung

MT04,Lầu 6

THỨ TƯ

06-01-2021

Video Capture (1)

Gv: Huỳnh Lê Chung

MT04,Lầu 6

 

THỨ TƯ

13-01-2021

Video Capture (4)

Gv: Huỳnh Lê Chung

MT04,Lầu 6

THỨ SÁU

08-01-2021

Video Capture (2)

Gv: Huỳnh Lê Chung

MT04,Lầu 6

 

THỨ SÁU

15-01-2021

Video Capture (5)

Gv: Huỳnh Lê Chung

MT04,Lầu 6

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.