Hôm nay, Thứ Ba ngày 5 tháng 3 năm 2024
Thứ Sáu, 05/03/2021 - 11:19:46
Tuần 76-77

  Lớp FD06 (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 76]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 77]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

08-03-2021

Biên tập phim (2)

Gv: Lê Minh Thành

MT04,Lầu 6

 

THỨ HAI

15-03-2021

Biên tập phim (5)

Gv: Lê Minh Thành

MT06, Lầu 9

THỨ TƯ

10-03-2021

Biên tập phim (3)

Gv: Lê Minh Thành

MT04, Lầu 9

 

THỨ TƯ

17-03-2021

Biên tập phim (6)

Gv: Lê Minh Thành

MT06, Lầu 9

THỨ SÁU

12-03-2021

Biên tập phim (4)

Gv: Lê Minh Thành

MT06, Lầu 9

 

THỨ SÁU

19-03-2021

Biên tập phim (7)

Gv: Lê Minh Thành
MT06, Lầu 9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.