Hôm nay, Chủ nhật ngày 10 tháng 12 năm 2023
Thứ Sáu, 19/03/2021 - 16:03:49
Tuần 78-79

   Lớp FD06 (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 78]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 79]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

22-03-2021

Biên tập phim (8)

Gv: Lê Minh Thành

MT06,Lầu 9

 

THỨ HAI

29-03-2021

Lớp nghỉ

 

THỨ TƯ

24-03-2021

Biên tập phim (9)

Gv: Lê Minh Thành

MT06,Lầu 9

 

THỨ TƯ

31-03-2021

 

THỨ SÁU

26-03-2021

Biên tập phim (10)

Gv: Lê Minh Thành

MT06,Lầu 9

 

THỨ SÁU

02-04-2021

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.