Hôm nay, Chủ nhật ngày 10 tháng 12 năm 2023
Thứ Sáu, 02/04/2021 - 15:01:02
Tuần 80-81

    Lớp FD06 (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 80]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 81]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

05-04-2021

Lớp nghỉ

 

 

THỨ HAI

12-04-2021

Lớp nghỉ

 

 

THỨ TƯ

07-04-2021

Hướng Dẫn Tốt Nghiệp (1)

Gv:Th.S Nguyễn Thị Bảo Khanh

Nộp bài Typography cho TT trung tâm

MT06,Lầu 9

 

THỨ TƯ

14-04-2021

Lớp nghỉ

THỨ SÁU

09-04-2021

Lớp nghỉ

 

 

THỨ SÁU

16-04-2021

 Lớp nghỉ

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.