Hôm nay, Chủ nhật ngày 10 tháng 12 năm 2023
Thứ Bảy, 17/04/2021 - 10:14:38
Tuần 82-83

   Lớp FD06 (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 82]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 83]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

19-04-2021

Hướng Dẫn Tốt Nghiệp (2)

Gv:Th.S Nguyễn Thị Bảo Khanh

MT06,

Lầu 9

 

THỨ HAI

26-04-2021

Lớp nghỉ

 

THỨ TƯ

21-04-2021

Lớp nghỉ

 

 

THỨ TƯ

28-04-2021

Hướng Dẫn Tốt Nghiệp (3)

Gv:Th.S Nguyễn Thị Bảo Khanh

MT06,

Lầu 9

THỨ SÁU

23-04-2021

Lớp nghỉ

 

 

THỨ SÁU

30-04-2021

Lớp nghỉ

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.