Hôm nay, Thứ Tư ngày 24 tháng 7 năm 2024
Thứ Sáu, 28/11/2014 - 09:53:45
(3825 lượt xem)
Tuần 14 - 15

 

Lớp FD01-B (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 14]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 15]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

01-12-2014

Illustrator CS5 (11)

Gv: Bùi Anh Bảo

CL4

 

THỨ HAI

08-12-2014

Photoshop CS5 (2)

Gv: Ths.Lê Hoàng Nam

CL4

THỨ TƯ

03-12-2014

Thi hết môn Illustrator CS5

CL4

 

THỨ TƯ

10-12-2014

Photoshop CS5 (3)

Gv: Ths.Lê Hoàng Nam

CL4

THỨ SÁU

05-12-2014

Photoshop CS5 (1)

Gv: Ths.Lê Hoàng Nam

CL4

 

THỨ SÁU

12-12-2014

Photoshop CS5 (4)

Gv: Ths.Lê Hoàng Nam

CL4

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.