Hôm nay, Thứ Năm ngày 20 tháng 6 năm 2024
Thứ Tư, 10/03/2010 - 11:14:10
(30255 lượt xem)
GIỚI THIỆU TRUNG TÂM TIN HỌC - NGOẠI NGỮ - THƯ VIỆN
Trung tâm Mỹ thuật ứng dụng - Tin học - Ngoại ngữ và Thư viện là đơn vị trực thuộc trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM, được thành lập ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trung tâm có các chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức cụ thể như sau:

   

1. Về chức năng:
Với phương châm phát triển chuyên nghiệp, đa dạng; Trung tâm giữ nhiều chức năng chiến lược và nhiệm vụ quan trọng, như:
- Đào tạo tin học, xây dựng thư viện điện tử, xây dựng các hệ thống mạng CNTT, viết phần mềm, xây dựng web, tổ chức các sự kiện, quảng cáo.
- Tổ chức quản lý, trang bị, lưu trữ, bổ sung, bảo quản và tổ chức phục vụ các loại tài liệu về thông tin mỹ thuật, văn hóa – nghệ thuật, KHKT, sách báo, giáo trình… góp phần hỗ trợ đắc lực và có hiệu quả cho công tác đào tạo và NCKH của trường.

 
Phòng học máy IMAC
2. Về nhiệm vụ

- Nghiên cứu ứng dụng CNTT vào phát triển đào tạo, quản trị hệ thống mạng thông tin trong trường, đào tạo tin học và phát triển hợp tác đào tạo.
- Quản trị website, xây dựng thư viện số.
- Nghiên cứu, đề xuất phương hướng, kế hoạch phát triển vốn tư liệu về mỹ thuật, văn hóa xã hội…
- Tìm nguồn bổ sung, phát triển tư liệu sách báo dưới nhiều hình thức khác nhau. Tổ chức việc in ấn, sao chụp những tư liệu cần thiết cho thư viện trường. Thu nhận những ấn phẩm do trường xuất bản, các luận án cao học và luận văn tốt nghiệp của sinh viên.
- Tổ chức hình thức tuyên truyền, giới thiệu, hướng dẫn CB – CNV, sinh viên sử dụng tài liệu do thư viện quản lý. Đồng thời thông báo kịp thời những tài liệu được bổ sung.
- Tổ chức các loại phòng đọc cho CB – CNV và sinh viên trong trường.

  
 Sinh viên học tập, nghiên cứu tại không gian Thư viện

Ngoài ra, Trung tâm còn có nhiệm vụ quản lý và phát triển các chương trình đào tạo ngắn hạn cấp chứng chỉ như: Họa sỹ thiết kế đồ họa chuyên nghiệp, Họa sỹ 3D game, Chuyên viên Thiết kế sự kiện, Thiết kế mỹ thuật đa phương tiện. Từ khi thành lập đến nay, Trung tâm đã cung ứng cho xã hội hơn 2000 họa sỹ thiết kế có kỹ năng và tay nghề cao, đáp ứng tốt  nhu cầu nhân lực cho các công ty thiết kế, quảng cáo. Được sự cộng tác của nhiều giảng viên giỏi cộng với lợi thế  sở hữu hệ thống CNTT, phòng ốc hiện đại và quản lý thư viện chuyên ngành mỹ thuật lớn nhất khu vực phía Nam. Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Thư viện là nơi chọn lựa tốt nhất cho những đam mê thiết kế để trở thành những Designer thực thụ.

3. Về cơ cấu tổ chức:

Cơ cấu tổ chức bao gồm:

- Hiệu Trưởng phụ trách
- Giám đốc
- Phó Giám đốc
- Các bộ phận trực thuộc.
Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.