Hôm nay, Thứ Ba ngày 5 tháng 3 năm 2024
Thứ Bảy, 20/05/2023 - 10:48:29
Tuần 79-80

  Lớp GD47-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 79]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 80]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

22-5-2023

TK giao diện web (4)

GV: Huỳnh Lê Chung

MT01,lầu 6

 

THỨ HAI

29- 5 -2023

TK giao diện web (6)

GV: Huỳnh Lê Chung

MT01,lầu 6

THỨ TƯ

24- 5 -2023

Lớp nghỉ

 

THỨ TƯ

31 - 5 -2023

TK giao diện web (7)

GV: Huỳnh Lê Chung

MT01,lầu 6

THỨ SÁU

26-5 -2023

TK giao diện web (5)

GV: Huỳnh Lê Chung

Nộp bài TK Bao bì cho TT trung tâm

MT01,lầu 6

 

THỨ SÁU

02- 6 -2023

TK giao diện web (8)

GV: Huỳnh Lê Chung

MT01,lầu 6

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.