Hôm nay, Thứ Ba ngày 5 tháng 3 năm 2024
Thứ Sáu, 02/06/2023 - 14:52:44
Tuần 81-82

   Lớp GD47-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 81]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 82]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

05-6-2023

TK giao diện web (9)

GV: Huỳnh Lê Chung

MT01,lầu 6

 

THỨ HAI

12-6 -2023

TK giao diện web (12)

GV: Huỳnh Lê Chung

MT01,lầu 6

THỨ TƯ

07-6 -2023

TK giao diện web (10)

GV: Huỳnh Lê Chung

MT01,lầu 6

 

THỨ TƯ

14 - 6 -2023

TK giao diện web (13)

GV: Huỳnh Lê Chung

MT01,lầu 6

THỨ SÁU

09-6 -2023

TK giao diện web (11)

GV: Huỳnh Lê Chung

MT01,lầu 6

 

THỨ SÁU

16- 6 -2023

TK giao diện web (14)

GV: Huỳnh Lê Chung

MT01,lầu 6

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.