Hôm nay, Chủ nhật ngày 10 tháng 12 năm 2023
Thứ Sáu, 02/06/2023 - 14:48:23
Tuần 17-18

NGÀY HỌC

[ Tuần 17]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 18]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

05-6-2023

Photoshop CC (4)

Gv:  Nguyễn Khắc Huynh

MT05, lầu 9

 

THỨ HAI

12-6 -2023

Photoshop CC (7)

Gv:  Nguyễn Khắc Huynh

MT05, lầu 9

THỨ TƯ

07-6 -2023

Photoshop CC (5)

Gv:  Nguyễn Khắc Huynh

MT05, lầu 9

 

THỨ TƯ

14 - 6 -2023

Photoshop CC (8)

Gv:  Nguyễn Khắc Huynh

MT05, lầu 9

THỨ SÁU

09-6 -2023

Photoshop CC (6)

Gv:  Nguyễn Khắc Huynh

MT05, lầu 9

 

THỨ SÁU

16- 6 -2023

Photoshop CC (9)

Gv:  Nguyễn Khắc Huynh

MT05, lầu 9

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.