Hôm nay, Thứ Sáu ngày 21 tháng 6 năm 2024
Thứ Sáu, 24/05/2024 - 15:47:04
Tuần 65-66

   Lớp GD50-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 65]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 66]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

27- 5 -2024

TK Bao bì  (4)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

Nộp bài Brochure cho TT trung tâm

MT01,Lầu 6

 

THỨ HAI

03- 6 -2024

TK Bao bì  (7)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

MT01,Lầu 6

THỨ TƯ

29- 5 -2024

TK Bao bì  (5)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

MT01,Lầu 6

 

THỨ TƯ

05- 6 -2024

TK Bao bì  (8)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

MT01,Lầu 6

THỨ SÁU

31- 5 -2024

TK Bao bì  (6)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

MT01,Lầu 6

 

THỨ SÁU

07- 6 -2024

TK Bao bì   (9)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

MT01,Lầu 6

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.