Hôm nay, Thứ Hai ngày 4 tháng 12 năm 2023
Thứ Bảy, 18/11/2023 - 08:53:43
Tuần 11-12

Lớp GD51-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 8h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 11]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 12]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

20-11-2023

Lớp nghỉ

 

 

THỨ HAI

27-11-2023

Illustrator CC (9)

Gv: Lê Minh Thành

MT06,lầu 9

THỨ TƯ

22-11-2023

Illustrator CC (7)

Gv: Lê Minh Thành

MT06,lầu 9

 

THỨ TƯ

29-11-2023

Illustrator CC (10)

Gv: Lê Minh Thành

MT06,lầu 9

THỨ SÁU

24-11-2023

Illustrator CC (8)

Gv: Lê Minh Thành

MT06,lầu 9

 

THỨ SÁU

01-12 -2023

Illustrator CC (11)

Gv: Lê Minh Thành

MT06,lầu 9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.