Hôm nay, Thứ Sáu ngày 21 tháng 6 năm 2024
Thứ Sáu, 10/05/2024 - 09:57:23
Tuần 33-34

   Lớp GD51-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 8h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 33]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 34]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

13- 5 -2024

Indesign CC (4)

Gv:  ThS. Lưu Tiến Khuynh

MT04,lầu 6

 

THỨ HAI

20- 5 -2024

Lớp nghỉ 

MT04,lầu 6

THỨ TƯ

15- 5 -2024

Indesign CC (5)

Gv:  ThS. Lưu Tiến Khuynh

MT04,lầu 6

 

THỨ TƯ

22- 5 -2024

Indesign CC (7)

Gv:  ThS. Lưu Tiến Khuynh

MT04,lầu 6

THỨ SÁU

17- 5 -2024

Lớp nghỉ

 

THỨ SÁU

24- 5 -2024

Lớp nghỉ

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.