Hôm nay, Chủ nhật ngày 10 tháng 12 năm 2023
Thứ Bảy, 04/11/2023 - 10:21:51
Tuần 9-10

    Lớp GD51-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 8h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 09]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 10]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

06-11-2023

Illustrator CC (3)

Gv: Lê Minh Thành

Nộp bài màu sắc & bố cục cho TT trung tâm

MT06,lầu 9

 

THỨ HAI

13-11-2023

Lớp nghỉ 

THỨ TƯ

08-11-2023

Illustrator CC (4)

Gv: Lê Minh Thành

MT06,lầu 9

 

THỨ TƯ

15-11-2023

Lớp nghỉ 

THỨ SÁU

10-11-2023

Illustrator CC (5)

Gv: Lê Minh Thành

MT06,lầu 9

 

THỨ SÁU

17-11-2023

Illustrator CC (6)

Gv: Lê Minh Thành

MT06,lầu 9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.