Hôm nay, Thứ Sáu ngày 21 tháng 6 năm 2024
Thứ Bảy, 08/06/2024 - 11:02:43
Tuần 11-12

   Lớp GD52-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 11]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 12]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

10- 6 -2024

Illustrator CC  (7)

Gv:Lê Minh Thành

MT06,Lầu 9

 

THỨ HAI

17- 6 -2024

Illustrator CC  (10)

Gv:Lê Minh Thành

MT06,Lầu 9

THỨ TƯ

12- 6 -2024

Illustrator CC  (8)

Gv:Lê Minh Thành

MT06,Lầu 9

 

THỨ TƯ

19- 6 -2024

Illustrator CC  (11)

Gv:Lê Minh Thành

MT06,Lầu 9

THỨ SÁU

14- 6 -2024

Illustrator CC  (9)

Gv:Lê Minh Thành

MT06,Lầu 9

 

THỨ SÁU

21- 6 -2024

Illustrator CC  (12)

Gv:Lê Minh Thành

MT06,Lầu 9

Trung tâm Polyart nghỉ hè từ ngày 01/07/2024 đến hết ngày 14/07/2024

Học viên đi học lại ngày 15/07/2024 (Thứ 2)

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.