Hôm nay, Thứ Sáu ngày 21 tháng 6 năm 2024
Thứ Sáu, 24/05/2024 - 15:45:29
Tuần 9-10

   Lớp GD52-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 09]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 10]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

27- 5 -2024

Illustrator CC  (1)

Gv:Lê Minh Thành

MT06,Lầu 9

 

THỨ HAI

03- 6 -2024

Illustrator CC  (4)

Gv:Lê Minh Thành

MT06,Lầu 9

THỨ TƯ

29- 5 -2024

Illustrator CC  (2)

Gv:Lê Minh Thành

MT06,Lầu 9

 

THỨ TƯ

05- 6 -2024

Illustrator CC  (5)

Gv:Lê Minh Thành

MT06,Lầu 9

THỨ SÁU

31- 5 -2024

Illustrator CC  (3)

Gv:Lê Minh Thành

Nộp bài Màu sắc & bố cục cho TT trung tâm

MT06,Lầu 9

 

THỨ SÁU

07- 6 -2024

Illustrator CC  (6)

Gv:Lê Minh Thành

MT06,Lầu 9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.