Hôm nay, Chủ nhật ngày 10 tháng 12 năm 2023
Thứ Bảy, 19/11/2022 - 09:01:12
Tuần 80-81

   Lớp GD45-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 8h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 80]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 81]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

21-11-2022

Tk Bao bì  (3)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

Nộp bài TK giao diện web cho TT trung tâm

MT04,Lầu 6

 

THỨ HAI

28-11-2022

Tk Bao bì  (6)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

MT04,Lầu 6

THỨ TƯ

23-11-2022

Tk Bao bì  (4)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

MT04,Lầu 6

 

THỨ TƯ

30-11-2022

Tk Bao bì  (7)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

MT04,Lầu 6

THỨ SÁU

25-11-2022

Tk Bao bì  (5)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

MT04,Lầu 6

 

THỨ SÁU

02-12-2022

Tk Bao bì  (8)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

MT04,Lầu 6

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.