Hôm nay, Thứ Ba ngày 5 tháng 3 năm 2024
Thứ Tư, 19/04/2023 - 11:07:13
HDTN tuần 5,6,7 & 8

STT

HỌ & TÊN GV

TUẦN 5

TUẦN 6

TUẦN 7

TUẦN 8

TUẦN 9

Duyết tốt nghiệp

lần 2

01

Nguyễn Khắc Huynh

Thứ Năm

27/4/2023

Phòng MT03

Thứ Năm

04/5/2023

Phòng MT03

Thứ Năm

11/5/2023

Phòng MT03

Thứ Năm

18/5/2023

Phòng MT03

Thứ Bảy

27/5/2023

MT03

02

Nguyễn Văn Thịnh

Thứ Ba

25/4/2023

Phòng MT06

Thứ Năm

04/5/2023

Phòng MT06

Thứ Năm

11/5/2023

Phòng MT06

Thứ Năm

18/5/2023

Phòng MT06

Thứ Bảy

27/5/2023

MT03

Bắt đầu từ 15h00

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.