Hôm nay, Chủ nhật ngày 10 tháng 12 năm 2023
Thứ Hai, 09/10/2023 - 10:20:18
HDTN Tuần 1,2,3,4

STT

HỌ & TÊN GV

TUẦN 1

TUẦN 2

TUẦN 3

TUẦN 4

Duyết tốt nghiệp

lần 1

01

Nguyễn Thị Ngọc Huệ

Thứ Tư

11/10/2023

Phòng MT02

Thứ Tư

18/10/2023

Phòng MT02

Thứ Bảy

28/10/2023

Phòng MT03

Thứ Ba

31/10/2023

Phòng MT02

Thứ Bảy

11/11/2023

Phòng MT02

Bắt đầu từ 15g00

02

Lê Phương Thảo

Thứ Ba

17/10/2023

Phòng MT02

Thứ Hai

23/10/2023

Phòng MT02

Thứ Hai

30/10/2023

Phòng MT02

Thứ Hai

06/11/2023

Phòng MT02

Thứ Bảy

11/11/2023

Phòng MT02

 

 

                        

 

 

     

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.