Hôm nay, Chủ nhật ngày 10 tháng 12 năm 2023
Thứ Ba, 14/11/2023 - 14:59:57
HDTN tuần 5,6,7,8

STT

HỌ & TÊN GV

TUẦN 5

TUẦN 6

TUẦN 7

TUẦN 8

Duyết tốt nghiệp

lần 2

01

Lê Phương Thảo

 

Thứ Hai

13/11/2023

Phòng MT02

Thứ Tư

22/11/2023

Phòng MT02

Thứ Hai

27/11/2023

Phòng MT02

Thứ Hai

04/11/2023

Phòng MT02

Thứ Hai

11/12/2023

MT02

02

Nguyễn Thị Ngọc Huệ

Thứ Ba

14/11/2023

Phòng MT02

Thứ Ba

21/11/2023

Phòng MT02

Thứ Ba

28/11/2023

Phòng MT02

Thứ Ba

05/11/2023

Phòng MT02

Thứ Ba

12/12/2023

MT02

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.