Hôm nay, Thứ Ba ngày 5 tháng 3 năm 2024
Thứ Hai, 10/07/2023 - 15:20:47
Tuần 68-69

   Lớp GD48-A (Thời gian học  Sáng 2,4,6 từ 8h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 68]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 69]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

17- 7-2023

Bao bì  (6)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

MT03, lầu 6

 

THỨ HAI

24-7 -2023

Bao bì (9)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

MT03, lầu 6

THỨ TƯ

19-7 -2023

Bao bì (7)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

MT03, lầu 6

 

THỨ TƯ

26 - 7 -2023

TK giao diện web (1)

GV: Lưu Tiến Khuynh

MT04, lầu 6

THỨ SÁU

21-7 -2023

Bao bì (8)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

MT03, lầu 6

 

THỨ SÁU

28- 7 -2023

TK giao diện web (2)

GV: Lưu Tiến Khuynh

MT04, lầu 6

   Lớp GD48-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 68]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 69]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

17- 7-2023

Lớp nghỉ

 

 

THỨ HAI

24-7 -2023

Lớp nghỉ

THỨ TƯ

19-7 -2023

Copywrite (4)

Gv: ThS.Nguyễn Viết Xuân Uyên

Nộp bài CIP cho TT trung tâm

 MT02,

Lầu 6

 

THỨ TƯ

26 - 7 -2023

Lớp nghỉ

 

THỨ SÁU

21-7 -2023

Lớp nghỉ

 

 

THỨ SÁU

28- 7 -2023

TK Poster  (1)

Gv: Nguyễn Thị Ngọc Huệ

MT02,

Lầu 6

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.