Hôm nay, Thứ Ba ngày 5 tháng 3 năm 2024
Thứ Bảy, 26/08/2023 - 14:41:58
Tuần 74-75

   Lớp GD48-A (Thời gian học  Sáng 2,4,6 từ 8h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 74]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 75]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

28- 8- 2023

TK giao diện web (13)

GV: Lưu Tiến Khuynh

MT04, lầu 6

 

THỨ HAI

04 -9 -2023

Nghỉ lễ

 

THỨ TƯ

30-8 -2023

Lớp nghỉ

 

THỨ TƯ

06 - 9-2023

TK giao diện web (15)

GV: Lưu Tiến Khuynh

MT04, lầu 6

THỨ SÁU

01-9 -2023

Nghỉ lễ

 

 

THỨ SÁU

08- 9 -2023

Portfolio  (1)

GV: TS. Phạm Như Linh

MT04, lầu 6

   Lớp GD48-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 74]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 75]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

28- 8- 2023

Brochure,catalogue  (7)

Gv: Nguyễn Thị Ngọc Huệ

MT02,

Lầu 6

 

THỨ HAI

04 -9 -2023

Nghỉ lễ

 

THỨ TƯ

30-8 -2023

TK Bao bì   (1)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

MT02,

Lầu 6

 

THỨ TƯ

06 - 9-2023

TK Bao bì   (2)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

Nộp bài Brochure,catalogue cho TT trung tâm

MT02,

Lầu 6

THỨ SÁU

01-9 -2023

Nghỉ lễ

 

 

THỨ SÁU

08- 9 -2023

TK Bao bì   (3)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

MT02,

Lầu 6

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.