Hôm nay, Thứ Ba ngày 5 tháng 3 năm 2024
Thứ Sáu, 22/09/2023 - 15:13:32
Tuần 78-79

 Lớp GD48-A (Thời gian học  Sáng 2,4,6 từ 8h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 78]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

 

 

 

THỨ HAI

25-9-2023

Lớp nghỉ kết thúc khóa học

 

 

 

 

 

THỨ TƯ

27-9-2023

 

 

 

 

 

 

THỨ SÁU

29-9-2023

 

 

 

 

 

 

  Lớp GD48-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 78]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 79]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

25-9-2023

Portfolio   (1)

Gv: TS.Phạm Như Linh

MT02,

Lầu 6

 

THỨ HAI

02-10-2023

Portfolio   (4)

Gv: TS.Phạm Như Linh

Nộp bài bao bì cho TT trung tâm

MT02,

Lầu 6

THỨ TƯ

27-9-2023

Portfolio   (2)

Gv: TS.Phạm Như Linh

MT02,

Lầu 6

 

THỨ TƯ

04-10-2023

Lớp nghỉ kết thúc khóa học

 

THỨ SÁU

29-9-2023

Portfolio   (3)

Gv: TS.Phạm Như Linh

MT02,

Lầu 6

 

THỨ SÁU

06-10-2023

Lớp nghỉ kết thúc khóa học

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.