Hôm nay, Thứ Ba ngày 5 tháng 3 năm 2024
Thứ Bảy, 17/06/2023 - 14:41:16
Tuần 43-44

   Lớp GD49-A (Thời gian học  Sáng 2,4,6 từ 8h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 43]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 44]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

19-6-2023

Typography (3)

Gv: Nguyễn Thị Ngọc Huệ

MT05,Lầu 9

 

THỨ HAI

26-6 -2023

Typography (6)

Gv: Nguyễn Thị Ngọc Huệ

MT05,Lầu 9

THỨ TƯ

21-6 -2023

Typography (4)

Gv: Nguyễn Thị Ngọc Huệ

MT05,Lầu 9

 

THỨ TƯ

28 - 6 -2023

Typography (7)

Gv: Nguyễn Thị Ngọc Huệ

MT05,Lầu 9

THỨ SÁU

23-6 -2023

Typography (5)

Gv: Nguyễn Thị Ngọc Huệ

MT05,Lầu 9

 

THỨ SÁU

30- 6 -2023

Typography (8)

Gv: Nguyễn Thị Ngọc Huệ

MT05,Lầu 9

   Lớp GD49-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 43]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 44]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

19-6-2023

Indesign CC  (11)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

MT03, Lầu 6

THỨ HAI

26-6 -2023

Kỷ thuật in (1)

Gv: Nguyễn Thị Ngọc Huệ

MT03, Lầu 6

THỨ TƯ

21-6 -2023

Indesign CC 

Thi kết thúc môn

MT03, Lầu 6

THỨ TƯ

28 - 6 -2023

Kỷ thuật in (2)

Gv: Nguyễn Thị Ngọc Huệ

MT03, Lầu 6

THỨ SÁU

23-6 -2023

Tâm lý khách hàng  (4)

Gv: NGuyễn Phúc Thịnh

MT03, Lầu 6

THỨ SÁU

30- 6 -2023

Kỷ thuật in (3)

Gv: Nguyễn Thị Ngọc Huệ

Nộp bài Tâm lý KH cho TT trung tâm

MT03, Lầu 6

Ghi chú:  Học viên nghỉ hè từ ngày 01/7/2023  cho đến hết ngày 15/7/2023.

               Các lớp sẽ bắt đầu học tập trở lại từ ngày 17/7/2023. 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.