Hôm nay, Thứ Ba ngày 5 tháng 3 năm 2024
Thứ Hai, 10/07/2023 - 15:22:06
Tuần 45-46

   Lớp GD49-A (Thời gian học  Sáng 2,4,6 từ 8h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 45]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 46]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

17- 7-2023

Typography (9)

Gv: Nguyễn Thị Ngọc Huệ

MT05,Lầu 9

 

THỨ HAI

24-7 -2023

TK Lịch thiệp (2)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT05,Lầu 9

THỨ TƯ

19-7 -2023

Typography (10)

Gv: Nguyễn Thị Ngọc Huệ

MT05,Lầu 9

 

THỨ TƯ

26 - 7 -2023

TK Lịch thiệp (3)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT05,Lầu 9

THỨ SÁU

21-7 -2023

TK Lịch thiệp (1)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT05,Lầu 9

 

THỨ SÁU

28- 7 -2023

TK Lịch thiệp (4)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

Nộp bài Typography cho TT trung tâm

MT05,Lầu 9

   Lớp GD49-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 45]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 46]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

17- 7-2023

Kỷ thuật in (4)

Gv: Nguyễn Thị Ngọc Huệ

MT03, Lầu 6

THỨ HAI

24-7 -2023

Kỷ thuật in (7)

Gv: Nguyễn Thị Ngọc Huệ

MT03, Lầu 6

THỨ TƯ

19-7 -2023

Kỷ thuật in (5)

Gv: Nguyễn Thị Ngọc Huệ

MT03, Lầu 6

THỨ TƯ

26 - 7 -2023

Kỷ thuật in (8)

Gv: Nguyễn Thị Ngọc Huệ

MT03, Lầu 6

THỨ SÁU

21-7 -2023

Kỷ thuật in (6)

Gv:Nguyễn Thị Ngọc Huệ

MT03, Lầu 6

THỨ SÁU

28- 7 -2023

Typography (1)

GV: Lê Minh Thành

MT03, Lầu 6

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.