Hôm nay, Thứ Ba ngày 5 tháng 3 năm 2024
Thứ Bảy, 26/08/2023 - 14:50:34
Tuần 51-52

   Lớp GD49-A (Thời gian học  Sáng 2,4,6 từ 8h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 51]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 52]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

28- 8- 2023

Marketing (4)

Gv: ThS.Trần Mai Khánh Linh

MT05,Lầu 9

 

THỨ HAI

04 -9 -2023

Nghỉ lễ

 

THỨ TƯ

30-8 -2023

Marketing (5)

Gv: ThS.Trần Mai Khánh Linh Nộp bài Tạp chí cho TT trung tâm

MT05,Lầu 9

 

THỨ TƯ

06 - 9-2023

Marketing (6)

Gv: ThS.Trần Mai Khánh Linh

MT05,Lầu 9

THỨ SÁU

01-9 -2023

Nghỉ lễ

 

 

THỨ SÁU

08- 9 -2023

Marketing (7)

Gv: ThS.Trần Mai Khánh Linh

MT05,Lầu 9

    Lớp GD49-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 51]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 52]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

28- 8- 2023

Marketing (4)

Gv: Trần Duy Điền Sơn Trân

MT03, Lầu 6

THỨ HAI

04 -9 -2023

Nghỉ lễ

 

THỨ TƯ

30-8 -2023

Marketing (5)

Gv: Trần Duy Điền Sơn

Trân

Nộp bài Typography cho TT trung tâm

MT03, Lầu 6

THỨ TƯ

06 - 9-2023

Marketing (6)

Gv:Trần Duy Điền Sơn Trân

MT03, Lầu 6

THỨ SÁU

01-9 -2023

Nghỉ lễ

 

THỨ SÁU

08- 9 -2023

Marketing (7)

Gv: Trần Duy Điền Sơn Trân

MT03, Lầu 6

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.