Hôm nay, Thứ Ba ngày 5 tháng 3 năm 2024
Thứ Sáu, 08/09/2023 - 14:59:48
Tuần 53-54

   Lớp GD49-A (Thời gian học  Sáng 2,4,6 từ 8h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 53]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 54]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

11-9- 2023

Lớp nghỉ 

MT05,Lầu 9

 

THỨ HAI

18 -9 -2023

Tâm lý khách hàng  (2)

Gv: ThS.Trần Mai Khánh Linh

MT05,Lầu 9

THỨ TƯ

13-9 -2023

Marketing (9)

Gv: ThS.Trần Mai Khánh Linh

MT05,Lầu 9

 

THỨ TƯ

20- 9-2023

Tâm lý khách hàng  (3)

Gv: ThS.Trần Mai Khánh Linh

MT05,Lầu 9

THỨ SÁU

15-9 -2023

Tâm lý khách hàng  (1)

Gv: ThS.Trần Mai Khánh Linh

MT05,Lầu 9

 

THỨ SÁU

22- 9 -2023

Tâm lý khách hàng  (4)

Gv: ThS.Trần Mai Khánh Linh

MT05,Lầu 9

   Lớp GD49-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 53]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 54]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

11-9- 2023

Marketing (8)

Gv:Trần Duy Điền Sơn Trân

MT03, Lầu 6

THỨ HAI

18 -9 -2023

Thiết kế Lịch thiệp (3)

Gv: Võ Thị Khương Thảo

MT03, Lầu 6

THỨ TƯ

13-9 -2023

Thiết kế Lịch thiệp (1)

Gv: Võ Thị Khương Thảo

MT03, Lầu 6

THỨ TƯ

20- 9-2023

Thiết kế Lịch thiệp (4)

Gv: Võ Thị Khương Thảo

MT03, Lầu 6

THỨ SÁU

15-9 -2023

Thiết kế Lịch thiệp (2)

Gv: Võ Thị Khương Thảo

MT03, Lầu 6

THỨ SÁU

22- 9 -2023

Thiết kế Lịch thiệp (5)

Gv: Võ Thị Khương Thảo

MT03, Lầu 6

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.