Hôm nay, Chủ nhật ngày 10 tháng 12 năm 2023
Thứ Bảy, 21/10/2023 - 10:39:34
Tuần 59-60

    Lớp GD49-A (Thời gian học  Sáng 2,4,6 từ 8h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 59]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 60]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

23-10-2023

Copywrite (1)

GV: ThS Lê Phương Thảo

MT01,Lầu 6

 

THỨ HAI

30-10-2023

Copywrite (3)

GV: ThS Lê Phương Thảo

MT01,Lầu 6

THỨ TƯ

25-10-2023

Copywrite (2)

GV: ThS Lê Phương Thảo

MT01,Lầu 6

 

THỨ TƯ

01-11-2023

Copywrite (4)

GV: ThS Lê Phương Thảo

Nộp bài CIP cho TT trung tâm

MT01,Lầu 6

THỨ SÁU

27-10-2023

Lớp nghỉ

 

 

THỨ SÁU

03-11-2023

TK Poster (1)

GV: Trần Thị Kim Thảo

MT05,Lầu 9

  Lớp GD49-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00).

NGÀY HỌC

[ Tuần 59]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 60]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

23-10-2023

Nhậndiện thương hiệu (5)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

MT03, Lầu 6

THỨ HAI

30-10-2023

Nhậndiện thương hiệu (8)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

MT03, Lầu 6

THỨ TƯ

25-10-2023

Nhậndiện thương hiệu (6)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

MT03, Lầu 6

THỨ TƯ

01-11-2023

Nhậndiện thương hiệu (9)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

MT03, Lầu 6

THỨ SÁU

27-10-2023

Nhậndiện thương hiệu (7)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

MT03, Lầu 6

THỨ SÁU

03-11-2023

Copywrite (1)

GV: Nguyễn Viết Xuân Uyên

MT03, Lầu 6

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.