Hôm nay, Chủ nhật ngày 10 tháng 12 năm 2023
Thứ Bảy, 04/11/2023 - 10:23:47
Tuần 61-62

    Lớp GD49-A (Thời gian học  Sáng 2,4,6 từ 8h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 61]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 62]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

06-11-2023

TK Poster (2)

GV: Trần Thị Kim Thảo

MT05,Lầu 9

 

THỨ HAI

13-11-2023

TK Poster (5)

GV: Trần Thị Kim Thảo

MT05,Lầu 9

THỨ TƯ

08-11-2023

TK Poster (3)

GV: Trần Thị Kim Thảo

Nộp bài Copywrite cho TT trung tâm

MT05,Lầu 9

 

THỨ TƯ

15-11-2023

TK Poster (6)

GV: Trần Thị Kim Thảo

MT05,Lầu 9

THỨ SÁU

10-11-2023

TK Poster (4)

GV: Trần Thị Kim Thảo

MT05,Lầu 9

 

THỨ SÁU

17-11-2023

TK Poster (7)

GV: Trần Thị Kim Thảo

MT05,Lầu 9

    Lớp GD49-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00).

NGÀY HỌC

[ Tuần 61]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 62]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

06-11-2023

Copywrite (2)

GV: Nguyễn Viết Xuân Uyên

MT03, Lầu 6

THỨ HAI

13-11-2023

Lớp nghỉ 

THỨ TƯ

08-11-2023

Copywrite (3)

GV: Nguyễn Viết Xuân Uyên

MT03, Lầu 6

THỨ TƯ

15-11-2023

Thiết kế Poster  (1)

Gv: Nguyễn Phúc Thịnh

Nộp bài CIP cho TT trung tâm

MT03, Lầu 6

THỨ SÁU

10-11-2023

Copywrite (4)

GV: Nguyễn Viết Xuân Uyên

MT03, Lầu 6

THỨ SÁU

17-11-2023

Thiết kế Poster  (2)

Gv: Nguyễn Phúc Thịnh

MT03, Lầu 6

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.