Hôm nay, Chủ nhật ngày 10 tháng 12 năm 2023
Thứ Bảy, 18/11/2023 - 08:58:44
Tuần 63-64

   Lớp GD49-A (Thời gian học  Sáng 2,4,6 từ 8h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 63]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 64]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

20-11-2023

Lớp nghỉ

 

 

THỨ HAI

27-11-2023

Brochure,catalogue (3)

GV: Mai Xuân Hưng

MT05,Lầu 9

THỨ TƯ

22-11-2023

Brochure,catalogue (1)

GV: Mai Xuân Hưng

MT05,Lầu 9

 

THỨ TƯ

29-11-2023

Brochure,catalogue (4)

GV: Mai Xuân Hưng

MT05,Lầu 9

THỨ SÁU

24-11-2023

Brochure,catalogue (2)

GV: Mai Xuân Hưng

Nộp bài Poster cho TT trung tâm

MT05,Lầu 9

 

THỨ SÁU

01-12 -2023

Brochure,catalogue (5)

GV: Mai Xuân Hưng

MT05,Lầu 9

   Lớp GD49-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00).

NGÀY HỌC

[ Tuần 63]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 64]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

20-11-2023

Lớp nghỉ

 

THỨ HAI

27-11-2023

Thiết kế Poster  (5)

Gv: Nguyễn Phúc Thịnh

MT03, Lầu 6

THỨ TƯ

22-11-2023

Thiết kế Poster  (3)

Gv: Nguyễn Phúc Thịnh

MT03, Lầu 6

THỨ TƯ

29-11-2023

Thiết kế Poster  (6)

Gv: Nguyễn Phúc Thịnh

MT03, Lầu 6

THỨ SÁU

24-11-2023

Thiết kế Poster  (4)

Gv: Nguyễn Phúc Thịnh

MT03, Lầu 6

THỨ SÁU

01-12 -2023

Thiết kế Poster  (7)

Gv: Nguyễn Phúc Thịnh

MT03, Lầu 6

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.