Hôm nay, Thứ Ba ngày 5 tháng 3 năm 2024
Thứ Sáu, 01/12/2023 - 14:26:27
Tuần 65-66

  Lớp GD49-A (Thời gian học  Sáng 2,4,6 từ 8h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 65]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 66]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

04-12-2023

Brochure,catalogue (6)

GV: Mai Xuân Hưng

MT05,Lầu 9

 

THỨ HAI

11-12-2023

Bao bì (2)

GV: Nguyễn Văn Thịnh

MT05,Lầu 9

THỨ TƯ

06-12-2023

Brochure,catalogue (7)

GV: Mai Xuân Hưng

MT05,Lầu 9

 

THỨ TƯ

13-12-2023

Bao bì (3)

GV: Nguyễn Văn Thịnh

Nộp bài brochure,catalogue cho TT trung tâm

MT05,Lầu 9

THỨ SÁU

08-12-2023

Bao bì (1)

GV: Nguyễn Văn Thịnh

MT05,Lầu 9

 

THỨ SÁU

15-12 -2023

Bao bì (4)

GV: Nguyễn Văn Thịnh

MT05,Lầu 9

  Lớp GD49-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00).

NGÀY HỌC

[ Tuần 65]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 66]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

04-12-2023

Brochure,catalogue (1)

Gv: Mai Xuân Hưng

MT03, Lầu 6

THỨ HAI

11-12-2023

Brochure,catalogue (4)

Gv: Mai Xuân Hưng

MT03, Lầu 6

THỨ TƯ

06-12-2023

Brochure,catalogue (2)

Gv: Mai Xuân Hưng

Nộp bài Poster cho TT trung tâm

MT03, Lầu 6

THỨ TƯ

13-12-2023

Brochure,catalogue (5)

Gv: Mai Xuân Hưng

MT03, Lầu 6

THỨ SÁU

08-12-2023

Brochure,catalogue (3)

Gv: Mai Xuân Hưng

MT03, Lầu 6

THỨ SÁU

15-12 -2023

Brochure,catalogue (6)

Gv: Mai Xuân Hưng

MT03, Lầu 6

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.