Hôm nay, Thứ Ba ngày 5 tháng 3 năm 2024
Thứ Tư, 07/06/2023 - 09:30:56
Tuần 17-18

   Lớp GD50-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 17]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 18]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

05-6-2023

Photoshop CC (4)

Gv:  Nguyễn Khắc Huynh

MT05, lầu 9

 

THỨ HAI

12-6 -2023

Photoshop CC (6)

Gv:  Nguyễn Khắc Huynh

MT05, lầu 9

THỨ TƯ

07-6 -2023

Photoshop CC (5)

Gv:  Nguyễn Khắc Huynh

MT05, lầu 9

 

THỨ TƯ

14 - 6 -2023

Photoshop CC (7)

Gv:  Nguyễn Khắc Huynh

MT05, lầu 9

THỨ SÁU

09-6 -2023

Lớp nghỉ

 

THỨ SÁU

16- 6 -2023

Photoshop CC (8)

Gv:  Nguyễn Khắc Huynh

MT05, lầu 9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.